Ревакцинация от коронавируса 31.07 в 11:00 в здании Правления СНТ Василеостровец.