Ревакцинация от коронавируса 24.07 в 12:00 в здании Правления СНТ Василеостровец.